ŠTA JE RFID ZA DANAS

RFID tehnologija se veoma brzo razvija u poslednjih nekoliko godina. To je nova tehnologija koja koristi automatsko prepoznavanje ciljeva radio-frekvencija i pristup relevantnim informacijama. RFID tag integrisani impulsni senzor je mali, tako da ljudi mogu nositi. Aktiviranjem pasivnog stanja pripravnosti u cilju smanjenja potrošnje energije i korišćenjem ALOHA metode podele koda sa višestrukim pristupom kako bi se izbjegli sudari, na kraju se spasava interaktivni odgovor na zemljotresu, što znatno poboljšava efikasnost pretraživanja i spašavanja.

Upotreba RFID tehnologije

Tradicionalno, mi koristimo RFID za identifikaciju theanimal i automobila. U starosnoj dobi, RFID se koristi u mnogim oblastima logistike i upravljanja snabdevanjem, proizvodnjom i montažom, rukovanjem avionskim prtljakom, obradom poštanskih / ekspresivnih paketa, praćenjem dokumenata / upravljanjem bibliotekama.

Buduće, RFID aplikacije će biti sveobuhvatno rasprostranjene. Biće sve veći broj kompanija, vlada i organizacija koje traže tehnologiju za praćenje i identifikaciju imovine, opreme, proizvoda i proizvoda, ne samo od hrane, farmaceutskih proizvoda do elektronskih proizvoda automobila, već i od farmi ili proizvođača do potrošača i upotrebe . Slično tome, plasiranje i održavanje velikih projekata su posebno važne, kao što su transport i javne ustanove. Sledeći će se zahvaliti RFID rješenjima za pružanje revizije za različite oblasti.