Šta je čitač kartica

Čitač kartica je uređaj za unos podataka koji čita podatke sa memorijskog medija u obliku kartice. Čitači kartica mogu se podijeliti u kontaktne i beskontaktne IC čitače kartica i daljinske čitače prema različitim tipovima kartica. IC kartica za kontakt prati ISO7816 standardni interfejs, a beskontaktna IC kartica prati standardni interfejs ISO14443. I daljinski čitači prate standardni interfejs ETC GB20851.

card reader

Interfejsi memorijske kartice nisu uniformni. Tipovi glavnih memorijskih kartica uključuju CF karticu, SD karticu, MiniSD karticu, SM karticu,

Čitač kartica je hardverski uređaj koji vam omogućava čitanje i prenos podataka sa različitih prenosnih memorijskih uređaja. Može biti samostalni uređaj koji se povezuje na računar preko USB-a ili može biti integrisan u računar ili na multifunkcionalni uređaj. Komercijalne verzije čitača kartica mogu čitati sigurnosne pametne kartice. Većina čitača kartica prihvata više formata memorijskih kartica, uključujući Compact Flash i Secure Digital. Osim toga, većina multifunkcionalnih štampača / skenera / fotokopirnih uređaja sada imaju ugrađene čitače kartica, tako da možete koristiti prednosti štampača za štampanje fotografija.

Neki čitači kartica mogu pristupiti jednoj vrsti memorijske kartice dok neke memorijske kartice integrišu funkcionalnost čitača kartica. Zbog toga, dokle god ubacite ovu vrstu memorijske kartice u USB port, računar može direktno pristupiti svojim podacima.