Šta se najčešće koristi za čitače pametnih kartica?

Čitači pametnih kartica dostupni su u bilo kom kontaktu, beskontaktnim ili kombinacijom kontaktnih i beskontaktnih modela.

Obratite se čitaocima pametnih kartica da korisnik zahteva ručno ubacivanje kartice u čitač. Ova aplikacija najčešće se koristi za aplikacije koje zahtevaju više sigurnosti, kao što su vladine lične karte, transakcije e-trgovine, ID kampusa, sigurnost mreže, vendiranje, planovi obroka, lojalnost, elektronski novac i zdravstvene kartice.

Čitači bezkontaktnih pametnih kartica rade sa radio frekvencijom koja komunicira kada se kartica priđe blizu čitača. Kartica fizički ne mora biti stavljena na ili u stvarni čitač. Čitači bezkontaktnih kartica nude dodatnu pogodnost i brzinu ne moraju da ubacuju karticu u čitač. Najčešće aplikacije za čitače bezkontaktnih kartica uključuju pristup vratima i objektima, elektronske pasoše, parking, vending i tarife za cestarine.