Najnoviji modul za raspodjelu kartica CRT-591-QZ05-CT1

Najnoviji modul za raspodjelu kartica CRT-591-QZ05-CT1, Podržava automatsko skladištenje kartica i automatsko uklanjanje kartica.

Kratko upoznavanje funkcija

1) Automatsko skladištenje i automatsko skladištenje kartica za podršku ;

2) svaka se kartica postavlja u pojedinačni utor za karticu i odgovara jedinstvenim koordinatama, a također podržava ručnu provjeru utora za karticu ;

3) dozator kartice ima funkciju detekcije praznih kartica, otkrivanja manje kartice i otkrivanja kaseta;

4) Podržava funkciju hvatanja kartice greške i brisanje kartica ;

5) Podrška za upravljanje beskontaktnim IC karticama , magnetska kartica samo za čitanje , određeni standard odnosi se na specifikaciju performansi.

6) Podrška za utiskivanje kartica (slova imena + brojevi datuma) + tipping (zlatna ili srebrna) funkcija ;

7) skeniranje kartice za podršku i prenošenje podataka o slikama ;

8) Funkcija inventara kartice podrške ;

9) Jedinstveni / dvostrani direktni ispis kartice podrške

card dispenser module