Napomena za korišćenje čitača kartica

card reader

Napomena za korišćenje čitača kartica

Uverite se da je struja isključena pre održavanja kako biste sprečili oštećenje uređaja.

Ulje će dramatično utjecati na performanse čitača kartica, držite uređaj od upijanja ulja

ljepilo.

Dizajnirana je metoda aktivnog / pasivnog učitavanja podataka za čitanje kartica s magnetnom trakom

Podešavanje metode čitanja magnetne trake: Čitajte prilikom umetanja ili povlačenja, postavite režim čitanja

DEMO.

Držite bilo šta dalje od magnetne glave i njenog kabla.

Smjer umetanja IC kartica: kada su kartice umetnute s prednje strane chip IC čip je okrenut prema gore with kraj s

Model IC čip

Smjer umetanja magnetne kartice: Magnetna traka okrenuta prema dolje i držite je na uređaju