Napomena za korišćenje displeja za SIM karticu CRT-720

Napomena za korišćenje aparata za slanje SIM kartice CRT-720

1. Isključite napajanje prije održavanja

2.Otpustite toplu utikač (uključite i isključite napajanje)

3.Za spajanje uklonite rad stroja, prvo iskopčajte kabl za napajanje i zatim odvojite komunikacijski kabel

4. Ako je mašina uključena, potrebno je pokretanje inicijalizacije i preporučuje se sljedeći način inicijalizacije:

Pomerite karticu u položaj IC kartice i kalibrirajte je

5. Operacija učitavanja i preuzimanja kartice:

Kada pritisnete dugme za otpremanje / preuzimanje, kartica će se pomerati nagore ili nadole, kretanje kartice će se zaustaviti kada otpustite dugme. Pokret će se zaustaviti kada se kartica već nalazi u radnom položaju SIM kartice.

6. Orijentacija kartice: Zadržite ugao zakošenja na levoj strani i zadržite SIM čip licem nagore. Uvjerite se da su vrata slagača na mjestu. (Zatvorite vrata slagača i zaključajte kuku ili bravu)

7. Orijentacija kartice u slagaču: Otvorite vrata slagača i tipku za preuzimanje kartice za pomicanje ladice kartice prema dolje. Nosivost kartice se određuje prema položaju ležaja kartice. Maksimalna zapremina kartice je 150 picec (0,76 mm). Uvjerite se da su vrata slagača blizu i zakačena.

8.Ako HOST sistem nije uspio spojiti čitač SIM kartica, molimo vas da ga inicijalizirate

SIM card dispenser CRT-720