Pregled magnetnih traka

Čitač magnetne trake , takođe nazvan čitač magstripe, je hardverski uređaj koji čita informacije kodirane u magnetnoj traci koja se nalazi na poleđini plastičnog značka. Čitače magnetske trake mogu se čitati pomoću kompjuterskog programa putem serijskog porta, USB veze ili kliničkog klinca, a generalno se kategoriziraju prema načinu na koji čitaju značku. Na primer, čitači umetanja zahtevaju da se značka ubaci u čitač i potom izvuče. Čitači čitača zahtevaju da oznaka prođe kroz čitač.

magnetic stripe reader .jpg

Magnetna traka na zadnjem delu značka sastoji se od magnetnih čestica zasnovanih na gvoždu zatvorenih u plastičnoj traci. Svaka magnetna čestica u traci je mali magnet magnet oko 20 miliona dolara. Kada su svi magnetni magneti polarizovani u istom pravcu, magnetna traka je prazna. Informacije se upisuju na traku magnetizacijom sitnih šipki u pravcu sjevernog ili južnog pola sa posebnim elektromagnetskim pisacem, zvanim koder. Proces pisanja, nazvan reversalom fluksa, izaziva promjenu magnetskog polja koje može detektovati čitač magnetne trake. Pošto postoje dve različite preokrete fluksa, NN ili SS, mogu postojati dva različita stanja informacija, slično binarnom sistemu koji koriste računari. Čitač magnetne trake čita informacije otkrivajući promene u magnetnom polju uzrokovane preokretom fluksa na magnetnoj traci značke.

Od 1970. godine, čitači magnetnih traka široko se koriste za kontrolu pristupa i transakcione obrade.