Metod održavanja čitača kartica

card reader

Nakon dugotrajnog korištenja, transportni mehanizam bi se trošio, prašina na senzoru, magnetna glava,

Kontakt IC kartice će uticati na performanse modula, tako da ga treba održavati na stalnoj osnovi.

Detaljna instrukcija je sljedeća:

Koristite karticu za čišćenje s alkoholom za čišćenje magnetne glave povlačenjem i umetanjem u čitač kartica

nekoliko puta.

Ubacite karticu za čišćenje sa alkoholom i nekoliko puta izvršite automatsku IC karticu kako biste očistili IC karticu

kontakt.

Periodično održavanje: Održavanje modula (Magnetna glava, IC kontakt, Mehanizam) svaki

Preporučuje se 20.000 ciklusa.

Cycle Jedan ciklus: kartica i kartica

Održavanje različitih komponenti je sledeće:

1) Održavanje kontakta IC kartice: Umetnite IC karticu s alkoholom; izvršite auto test IC karticu

2) Magnetsko održavanje glave: Umetnite / povucite karticu za čišćenje sa ponavljanjem.