Kako održavati čitač kartica?

kako održavati čitač kartica?

Čitač kartica za motor CRT-310-N Preventivno i održavanje:

motor card reader

Čitač treba održavati nakon odgovarajućeg intervala upotrebe:

1) Kada je transportni valjak nečistoća, molimo koristite karticu za čišćenje sa alkoholom

2 into Očistite karticu za čišćenje u alkohol i izvršite naredbu za transport kartice da očistite unutrašnje područje.

3) Periodično održavanje:

Za senzor, magnetnu glavu i IC kontakt predlažemo održavanje svakih 2000 puta

: Održavanje senzora: Prvo povežite čitač i pokrenite DEMO za upit i provjeru statusa senzora. U početnom statusu (nema kartice unutra), sav status senzora je „OFF“, a ako je status senzora prikazan kao „ON“, potrebno je održavanje ove grupe senzora.

: Održavanje IC kontakta: Ako se na IC kontaktu zasniva bilo kakva prljavština, molimo da koristite čistu karticu sa alkoholom za čišćenje. Koristite metodu: Nakon umetanja kartice za čišćenje, izvršite funkciju automatske test kartice kako biste očistili IC kontakt.

: Održavanje valjka: Koristite komandu za transport karticom i karticu za čišćenje.

: Održavanje magnetne glave: Koristite komandu za transport karticom i karticu za čišćenje

Ako želite da saznate više o čitačima motornih kartica , kontaktirajte online službu za korisnike.