Kako funkcioniše CRT-591-H dozator kartice?

Kako funkcioniše dozator kartice CRT-591-H?

201912181750002581871

Kada se uključi, dozator kartice automatski će detektirati sve svoje fotoelektrične senzore, otkriti je li kartica u predpraznom ili praznom stanju (s alarmantnim signalom i zujanjem izlaza) i testirati suprotni signal induktora, pritiskom na tipku ; automatski postavlja karticu na željeni položaj; izdavati kartice velikom brzinom ili sigurno hvatati nevažeće kartice prema naredbi sistemske strane klijenta.

Nakon uključivanja, ako postoje kartice u držaču snopa, dispenzer će automatski napuniti karticu u prorez i izvršiti naredbu za prijenos kartice u utor dok je primljena naredba o izdavanju, putem R / W kartice kako bi potvrdio da li se kartica treba normalno izdavati, ako je normalna, tada pričekajte da klijent izvadi karticu, ako je kartica nije izvađena u određenom vremenskom periodu, tada će se karta vratiti; ako oprema primi signal nivoa koji će potražiti tijekom razdoblja čekanja, tada će je odmah vratiti.