Visoka pouzdanost čitača pametnih kartica CRT-603-V20

Visoka pouzdanost čitač pametnih kartica CRT-603-V20

High Reliability Smart card reader CRT-603-V20

Detalji o proizvodu

Visoka pouzdanost

Povoljno

Izuzetno prilagodljiv

Fleksibilno prilagodljivo

Aplikacije

sistem za automatsko prikupljanje tarife (AFC)

Terminal za promenu snage

Sistem upravljanja karticama

Parking sistem

Sistem kontrole pristupa

Plaćanje kiosk