Čitač čip kartica CRT-310-N Priključak za napajanje koji ilustrira

Čitač čip kartica CRT-310-N priključak za napajanje koji ilustrira

ilustrira priključak za napajanje

Čitač čip kartica CRT-310-N sa dvije metode:

1 main Jedan glavni priključak za napajanje as prikazan na slici 1

Crvena i smeđa mešana žica spojena na , 12V crnu žicu spojenu na GND

2) Glavno napajanje + rezervni kondenzator (za karticu izbačenu nakon isključivanja napajanja) način povezivanja (prikazan je kao sljedeća slika 2

Crveno spojeno na V 12V connected crno spojeno na GND

Smeđa žica spojena na rezervnu kondenzatorsku , terminal wire crnu žicu spojenu na sigurnosnu kopiju

kondenzator - terminal.

Utičnica za napajanje: S6B-PH-SM4-TB terminal: PHR-6

Utičnica za komunikaciju: S9B-PH-SM4-TB terminal: PHR-9

Crtanje kabla za napajanje i RS232 komunikacionog kabla:

Chip card reader

Ako želite da saznate više o čitačima čip kartica , kontaktirajte online službu za korisnike.